Katalog distribucija

Katalog distribucija

kompletan prodajni program korporacije Madel i Mandik Distributeri I pripadajuće priključne kutije

Nudimo kompletan proizvodni program korporacije Madel u koje spadaju:

  • Radijalni distributeri,
  • Vrtložni distributeri,
  • Distributeri sa prilagodljivom distribucijom,
  • Distributeri sa perforiranom površinom,
  • Distributeri promjenjive geometrije.

Nudimo distributere sa pripadnim priključnim kutijama.


 Preuzimanja